Ilja Ikonen: Laadukas tekoälyn hallintamalli auttaa implementoinnissa

Verkkiksen tietohallintojohtaja Ilja Ikonen johdattaa sinut tässä kirjoituksessa tekoälyn hallinnan periaatteisiin. Iljan jutun luettuasi tiedät, mitä tekoälyn hallinta on, miksi sitä tulee tehdä ja mitä hyötyjä siitä on. Päästetään Iljan kynä sauhuamaan:

Moikka! Olen Ilja ja olen tekstiä kirjoittaessani työskennellyt Verkkokauppa.comilla lähes viisi vuotta. Tällä hetkellä toimin yrityksen tietohallintojohtajana (CIO) ja olen vastuussa seuraavista kokonaisuuksista:

 • IT (infra ja support)
 • Tietoturva
 • Riskienhallinta
 • Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu ja
 • Tekoälyn hallinta

Tässä kirjoituksessani avaan, miten tekoälykokonaisuus näkyy työssäni. Olemme luoneet tekoälyn hallintamallin, jonka avulla pyrimme hallinnoimaan tekoälyjärjestelmiä kokonaisvaltaisesti sekä pyrimme yhtenäistämään Verkkiksen tavan ottaa käyttöön tekoälyjärjestelmiä. Olemme IT:ssä siis käytännössä aina tukemassa liiketoimintoja, kun tekoälyjärjestelmiä hankitaan parantamaan tai muuten tehostamaan toimintaa. Kuvaan alla tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Mitä tekoälyn hallinnalla tarkoitetaan?

Tekoälyjärjestelmät ovat tulleet ryminällä julkiseen käyttöön, ja painetta niiden käyttöönottoon liiketoiminnoissa tulee joka suunnalta. Moni pelkää jo nyt tippuvansa tekoälyteknologian kelkasta, mikäli sitä ei saada pikaisesti implementoitua joka puolelle organisaatiota. Kuulemme paljon kysymyksiä ja kommentteja, kuten ”Jäämmekö jälkeen?”, ”Voimmeko hyödyntää tekoälyä tässä asiassa?”, ”Tarvitsemme ehdottomasti tämän tekoälyjärjestelmän..”.

Tekoälyn hallinnalla (AI Governancella) tarkoitetaan tekoälyyn liittyvää hallintamallia, joka määrittelee tekoälyn ympärillä olevan toimintamallin ja prosessit. Tekoälyn hallintamalli ottaa kantaa vuosittaisiin toistuviin tehtäviin, dokumentaatioon, rooleihin ja vastuisiin sekä strategiaan ja toimintasuunnitelmaan. Hallintamallin avulla toiminnan rakenteet voidaan määritellä selkeiksi ja paremmin hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Tekoälyn osalta on tärkeää määritellä yleiset periaatteet tekoälyjärjestelmille ja niiden käyttöönotolle. Esimerkiksi Verkkokauppa.comissa tekoälyperiaatteet jaetaan viiteen eri osa-alueeseen. Näiden avulla varmistamme, että tekoälyjärjestelmämme ovat vaatimustenmukaisia nyt ja tulevaisuudessa. Osa-alueet ovat:

 1. vastuullisuus
 2. läpinäkyvyys
 3. oikeudenmukaisuus
 4. turvallisuus ja luotettavuus sekä
 5. tietoturva ja tietosuoja.

Näillä osa-alueilla teemme erilaista arviointia uusia tekoälyjärjestelmiä hankkiessamme tai käyttötapauksia tunnistaessamme. Tässä kirjoituksessa nostan esiin muutamia esimerkkejä siitä, mitä asioita tarkastelemme eri osa-alueilla.

Miksi tekoälyn hallinta kannattaa?

Meillä tekoälyn hallinnan määrittely alkoi alun perin varjo-AI:hin (tekoäly, johon IT:lle tai organisaatiolla ei ole näkyvyyttä tai hallittavuutta) liittyvästä riskistä. Ihmisten innokkuus ja kova paine kokeilla tekoälyjärjestelmiä työssä saivatkin paljon uutistilaa, kun yritysten luottamuksellista materiaalia päätyi ulkopuolisille tekoälyjärjestelmille. Halusimme Verkkiksellä lähteä heti tarjoamaan yleistä tekoälyjärjestelmää koko henkilökunnalle, jotta varjo-tekoälyä voidaan ehkäistä ja sitä kautta estää myös mahdollisia tietovuotoja. Julkaisimme dokumentaation kaikkien saataville sekä tekoälyn perusteet –koulutuksen, josta olemme saaneet hyvää palautetta henkilöstöltä. Näillä keinoin halusimme lisäksi madaltaa kynnystä ottaa tekoälyjärjestelmiä käyttöön oman työn tueksi.

Tekoälyn hallinta kannattaa muun muassa näistä syistä:

 • Fokus käyttötapauksen tarkoituksenmukaisuudessa säilyy – on hyvä muistaa, että tekoäly ei sovellu kaikkeen. Verkkiksellä yksi vastuullisuuden periaatteista on juuri tämä tarkoituksenmukaisuus. Sen avulla arvioimme käyttötapausta tai tehtävää, johon aiomme hyödyntää tekoälyä.
 • Tekoälyjärjestelmien implementointi helpottuu- laadukas tekeminen sujuvoituu merkittävästi, kun pyörää ei aina tarvitse keksiä uudestaan.
 • Käyttötapauksiin liittyvät riskit tunnistetaan jo varhaisessa vaiheessa ja vältytään epämukavilta tilanteilta tuotannossa.

Vaikka olemme luoneet selkeät toimintatavat tekoälyn käyttöönotolle, olemme silti innovatiivisia ja hyvin kokeilunhaluisia eri tekoälyjärjestelmien suhteen. Systemaattinen hallintamalli ei tarkoita kankeutta; päinvastoin, etsimme jatkuvasti uusia käyttötapauksia kehittääksemme liiketoimintaamme eri alueilla.

Kuvat: Teemu Riihelä

Näin saat parhaan hyödyn irti hyvin hallitusta tekoälystä

Hallittu tekoäly kannattaa, koska sen avulla tuetaan liiketoimintaa ja tuotetaan lisäarvoa. Tekoälyn kehittäminen systemaattisesti ja vastuullisesti auttaa luomaan laadukkaampia ratkaisuja liiketoiminnan hyväksi. Usein laatu korvaa näissäkin asioissa määrän! Luo ymmärrystä hallitun tekoälyn hyödyistä sekä mahdollisista riskeistä, mikäli toimitaan hallitsemattomasti.

Läpinäkyvyys ja yhteiset pelisäännöt tukevat koko organisaatiota tekoälyn hyödyntämisessä. Uskon ainakin itse siihen, että näiden avulla kaikkien ymmärrys tekoälystä kasvaa, ja siitä on selkeästi hyötyä yritystasolla. On myös tärkeää varmistaa, että sopivat järjestelmät ja dokumentaatio ovat helposti saatavilla, jotta edellytykset tekoälyn oikeaan käyttöön paranevat.

Vastuu omista tekoälyjärjestelmistä kuuluu myös vahvasti liiketoiminnoille itselleen. Omistajuus omista järjestelmistä edesauttaa tekoälyn tuloksellisempaa hyödyntämistä sekä kehittämistä.  Mielestäni onkin tärkeää teroittaa, että tekoälyn hyödyntäminen ja hallinta eivät ole pelkästään IT:n vastuulla. Tekoälyjärjestelmät saavat ehkä näin myös enemmän rakkautta, ja kontrolli niistä vahvistuu, kun vastuu on jaettu tehokkaammin. Osallista siis liiketoiminta aktiivisesti mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Näin varmistat, että järjestelmät vastaavat käyttäjien tarpeita, niitä osataan käyttää sovitulla tavalla ja halu pitää työkalut käyttökelpoisina vahvistuu.

Tässä vielä kolme vinkkiäni tekoälyjärjestelmän käyttöönottoon:

 1. Arvioi kriittisesti käyttötapaukset, joissa olet ajatellut hyödyntää tekoälyä – tekoäly ei ole aina paras ratkaisu ongelman ratkaisemiseksi. Valitse aluksi yksinkertaisia tehtäviä!
 2. Tee tekoälyjärjestelmälle vaikutustenarviointi, jossa tekoälyjärjestelmää tarkastellaan monesta eri kulmasta.  
 3. Muista määritellä selkeä omistajuus, jotta tekoälyjärjestelmän valvonta sekä jatkokehittäminen toteutuvat tuotantoon viennin jälkeenkin.

Mikäli sinua kiinnostaa pidempi versio tekoälyn hallinnasta, voit syventyä aiheeseen katsomalla Helsec-puheeni tekoälyn hallintamallista täältä tai kuuntelemalla 4Aalto-podcastin täältä.

– Ilja