Lauri Lavanti: Ei pelkkää koodin kirjoittamista

Lauri työskentelee Verkkiksen IT-osastolla Team Leadina yhdessä ohjelmistokehitystiimeistämme. Taustaltaan Lauri on ohjelmistokehittäjä ja ennen Team Leadin rooliin hyppäämistä, hän toimi ohjelmistokehittäjänä Verkkiksellä muutaman vuoden ajan. Laurin vapaa-aika kuluu pääasiassa lasten kanssa touhutessa, lisäksi hän tykkää pelaamisesta ja pyöräilystä.

Aiemmissa elämissäni olen ollut konsulttina ja muutamissa muissa tuotetaloissa töissä. Nyt olen viihtynyt Verkkiksellä jo muutaman vuoden kehittämässä niin kutsuttua julkiwebiä, eli sitä www.verkkokauppa.com -osoitetta, missä sinäkin todennäköisesti olet käynyt ostoksilla. Verkkikselle päädyin, kun olin etsimässä uutta työpaikkaa ja huomasin ilmoituksen LinkedInissä. Verkkis oli ollut jo pitkään yksi lempikaupoistani, ja ajatus sen kehittämisestä tuntui erittäin houkuttelevalta.

Pintapuolisesti katsottuna Verkkis saattaa vaikuttaa samanlaiselta työpaikalta kuin mikä tahansa muukin moderni ohjelmistotalo, mikä on muuten itsessään jo ihan hyvä saavutus kaupan alan yritykseltä. Monilta osin Verkkis onkin tyypillinen ohjelmistotalo: noudatetaan Scrumia (soveltuvilta osin), huolehditaan koodin laadusta, tiimeillä on autonomiaa, apua saa aina kun sitä tarvitsee ja työyhteisö on erittäin mukava. Kuitenkin jos minulta kysyttäisiin, mikä tekee Verkkiksestä hyvän työpaikan, en vastaisi mitään noista. Mielestäni Verkkiksestä tekee hyvän työpaikan se, että täällä on mahdollisuus vaikuttaa.

Ohjelmistokehitys alkaa suunnittelusta

Tarkoitan Verkkiksen kontekstissa vaikuttamisen mahdollisuudella sitä, että kun joku jossain keksii uuden hienon ominaisuuden, joka hänen mielestään olisi hyvä toteuttaa, kehitystiimi pääsee vaikuttamaan ominaisuuden suunnitteluun hyvin aikaisessa vaiheessa.

Usein heti sen jälkeen, kun alustava business case on kirjoitettu auki, aukeaa devaajille ensimmäinen vaikuttamisen mahdollisuus. Tällöin kehitystiimi osallistuu uuden ominaisuuden toteutuskelpoisuuden arviointiin. Verkkiksellä ymmärretään erittäin hyvin, ettei teknisen toteutuksen onnistumismahdollisuuksia pysty arvioimaan ilman teknistä asiantuntijaa. Verkkiksellä teknisenä asiantuntijana toimii pääasiassa toteuttava taho eli devaustiimi.

Käytännön tekemisenä tämä tarkoittaa, että parhaimmassa tapauksessa kehittäjä pääsee ensin itse omin käsin auttamaan uuden toiminnallisuuden määrittelyssä ja lopulta myös toteuttamaan toiminnallisuuden käytännössä. Eikä toiminnallisuus katoa mihinkään mustaan laatikkoon välissä, vaan sen matkaa pääsee seuraamaan siihen asti, että se tulee omalle pöydälle.

Vaikuttamisen mahdollisuudet ilmenevät myös siten, ettei kehittäjän ole pakko osallistua määrittelytyöhön. Kehittäjä voi halutessaan pysyä taka-alalla suunnitteluosuudessa ja loikata kunnolla kelkkaan vasta speksausvaiheen jälkeen. Esimerkiksi tuotelistauksissa, kuten kategorioissa, käytetään meillä työkalua, jonka yhteydessä ei yleensä ole mahdollista tehdä hakua, pelkästään listata tuotteita. Kehitystiimin ideoinnin seurauksena siinä on sisäänrakennettuna myös hakuominaisuus, jonka ansiosta käyttäjä pääsee rajaamaan tuotelistausta kaikin mahdollisin tavoin.

Kuvat: Teemu Riihelä

Tee työtä, jolla on merkitys

Itselleni mahdollisuus osallistua jo suunnitteluvaiheeseen, on ollut erittäin tärkeää viihtymiseni ja työn merkityksellisyyden kannalta, sillä haluan työlläni olevan selkeä ja hyvä tarkoitus. Verkkiksen parhaita puolia on, että täällä siitä pääsee huolehtimaan heti alusta alkaen. Vaikuttamalla alusta asti, pystyy myös hyvin estämään tiimin autonomian kaventumista, joka on yksi omista tavoitteistani Team Leadinä. Pidän esimerkiksi huolen, että teknologiavalintoja ei tehdä ilman tiimiä.

Vaikuttamismahdollisuudet eivät toki ole itsestäänselvyys. Suurin osa vaikuttamisesta on loppujen lopuksi odotusten ja riskien hallintaa, kun esiin tuodaan teknisiä rajoitteita ja mahdollisuuksia. Toimiva kommunikaatio on tässä avainasemassa. Ei siis kannata rakentaa itselleen liikaa ennakkoluuloja bisnesjargonista, vaan sukeltaa ennakkoluulottomasti oman työpaikan domainiin. On tärkeää jättää kehitystiimille valta ja vastuu päättää siitä, miten liiketoiminnallinen tavoite saavutetaan. Se luo tiimille oikean mahdollisuuden vaikuttaa päivittäiseen tekemiseensä, mikä puolestaan lisää monen kohdalla työn mielekkyyttä.